Партньори в България

Партньори

Ексклузивен дистрибутор на Дамяница АД за България

Бибендум ООД

Централен офис
бул.Ботевградско шосе 247 административна сграда 2 офис 2505
София 1517
Телефони: 02 / 8140810; 02/8140820
Факс: 02/8140823
E-mail: office@bibendum.bg
Уебсайт: www.bibendum.bg